Caran Robot SM CRF Logo
START RESULTAT BILDER VIDEO

Vi vill gratulera Combot från Stockholm
till vinsten i Robot SM 2006!


Final Robot SM 2006


Robot SM 2006 gick av stapeln den 10 maj. Det är en nationell tävling i robotteknik för robotintresserade och arrangeras av Chalmers Robotförening. Tävlingsformen 2006 var Sumo. Den går i korthet ut på att knuffa sin motståndare ur ett tävlingsområde. Roboten skall vara helt autonom och känna av områdets gränser genom exempelvis IR-teknik. Besök gärna CRFs hemsida.


Vi vill även rikta ett stort tack till 2006 års sponsorer:

Caran
Elfa
RobotTrix

© 2005 Chalmers Robotförening