Vad är Robot-SM?

small_Robot_sm0241
Robot-SM är en tävling och ett evenemang som är öppet för alla som är intresserade av framtidens teknik. Evenemangen har anordnats av Chalmers Robotförening på våren varje år sedan 2006. Syftet med Robot-SM är att vara ett evenemang där robotintresserade kan träffas, utbyta idéer och jämföra sina robotar mot varandra. Syftet är även att sprida intresset för teknik och robotar. Huvudattraktionen är kampen mellan autonoma robotar i grenarna Sumo, Linjeföljning, Folkrace och Fristil.


Sumogrenen
är inspirerad av traditionell japansk Sumobrottning och går helt enkelt ut på att robotarna ska försöka knuffa eller manövrera ut sina motståndare med kraft och list. Sumotävlingen är uppdelad i ett antal storleksklasser, allt från standard som får vara 20cm x 20 cm och väga max 3kg och ner till picosumo som får vara max 1.25 cm x 1.25 cm x 1.25 cm och väga max 5g. Nytt från 2015 är även Lego-sumo som enbart får vara byggt av Lego.


Linjeföljning
är en väldigt klassisk gren inom hobby-robotiken och testar en av de mest elementära egenskaperna hos en autonom robot: nämligen att följa en linje. Här gäller det att göra detta så snabbt som möjligt utan att tappa linjen, vilken kan vara svårare än det verkar.


Folkrace
går ut på att flera robotar tävlar samtidigt i att ta sig runt en inhägnad bana. Det som skiljer denna gren från de andra är att fler än två robotar tävlar samtidigt, vilket ställer helt andra krav på robotarna, men samtidigt kommer att vara en väldigt rolig tävling med mycket fart.


Fristil
är mer tänkt som en utställning där deltagare får visa upp sina kreationer som inte passar in i någon annan kategori. Här kan det synas vilka robotar som helst, oavsett storlek, utseende eller funktion. Här är det bara fantasin och kreativiteten som sätter gränserna.

Chalmers Robotförening är en förening som startades 2004 av robotentusiaster på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Förenings syfte är att främja intresset för robotar och teknik i Sverige och är tänkt att fungera som en plattform för robotintresserade båda på Chalmers och utanför skolan. Hemsidan är chalmersrobotics.se