small_Robot_sm0241

Vad är Robot SM?

 

Robot SM är en tävling och ett evenemang som är öppet för alla som är intresserade av framtidens teknik. Evenemangen har anordnats av Chalmers Robotförening på våren varje år sedan 2006. Syftet med Robot-SM är att vara ett evenemang där robotintresserade kan träffas, utbyta idéer och jämföra sina robotar mot varandra. Syftet är även att sprida intresset för teknik och robotar. Huvudattraktionen är kampen mellan autonoma robotar i grenarna Sumo, Linjeföljning, Folkrace och Fristil.

Chalmers Robotförening är en förening som startades 2004 av robotentusiaster på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Förenings syfte är att främja intresset för robotar och teknik i Sverige och är tänkt att fungera som en plattform för robotintresserade båda på Chalmers och utanför skolan. Hemsidan är www.chalmersrobotics.se.