Tävlingar och regler

Nedan följer regler för de tävlingar som anordnas under Robot-SM samt några vanliga frågor (FAQ).

Reglerna är uppdaterade senast 2018-01-25. De ändringar som är gjorda i reglerna finns sammanfattade i början av varje dokument.

De planerade tävlingarna är:

 • Microsumo
 • Minisumo
 • Legosumo (Om det finns tillräckligt många tävlande)
 • Standardsumo (Om det finns tillräckligt många tävlande)
 • Standard Linjeföljning
 • Advanced Linjeföljning
 • Standard Folkrace
 • 1:87 Folkrace
 • Fristil

Viktigt att komma ihåg är att det krävs minst 4 tävlande i en klass för att ett gruppspel skall kunna genomföras. På grund av detta är det inte helt säkert att Lego- eller standardsumo kommer arrangeras eftersom det har varit få tävlande i dessa klasser de senaste åren. Du får gärna anmäla dig till dessa klasser men var beredd på att det inte blir ett ordentligt gruppspel. Anmälan stänger en vecka innan tävlingsdagen och vi kommer då gå ut med om dessa tävlingar blir av. 

Robot-SM består av följande tävlingar:

Sumo:

I denna tävlingsgren slåss robotarna om vem som kan hålla sig inom ringen längst. Viktiga faktorer i grenen är kraft, hastighet och omgivningsuppfattning. Många olika klasser finns, från den största standardklassen ner till den minsta picoklassen. Vid Robot-SM kommer alla klasser som det finns intresse och tävlande för att anordnas. Detta gäller primärt Standard, mini och micro. Nytt från 2015 är också Lego-sumo.
Regler för Sumo, alla klasser [pdf]

Ett supplement till dessa regler är specifikationen av fjärrstartsmodulen. Detta gäller för alla standard-, mini-, micro- och nanosumorobotar. Den hittar du med följande länk. Den är skriven endast på engelska, eftersom det är internationella regler.
Specifikation för fjärrstartssystem

Linjeföljning

I denna gren tävlar robotarna om vilken som kan följa en linje snabbast. Här är snabbhet och kontroll de viktigaste faktorerna.
Regler för Linjeföljning, samt avancerad linjeföljning [pdf]

Folkrace

Folkrace går ut på att robotarna ska tävla om att köra kommer runt en inhägnad bana. Detta är en tävling där flera robotar tävlar samtidigt, så det är viktigt att kunna urskilja vad som är en robot och vad som är banans vägg.
2014 gjordes en del större ändringar på tävlingsformatet skett. Se till att läsa igenom reglerna ordentligt för att ta del av ändringarna.
Regler för Folkrace [pdf]

Fristil

I år är tanken att vi ska satsa mycket mer på utställningsrobotar. Därför har vi gjort en officiell gren av det. Här kan vilken robot som helst vara med, oavsett storlek, utseende eller funktion. Bara fantasin sätter gränserna. Robotar kommer att bedömas i kategorier som hårdvara, intelligens och nytta.
Regler för Fristil [pdf]

FAQ: Vanliga frågor

Vid frågor angående regler, kontakta tävlingsledningen på e-postadressen info@robotsm.se

Allmänt om tävlingarna

 1. Är det några problem att bli sponsrad av företag? I sådana fall, finns det några begränsningar för vad som får vara sponsrat?

  Svar: Nej, det är inga problem och det finns inga begränsningar vad gäller att bli sponsrade av företag.

 2. Räknas byte av batteri som modifiering av hårdvara?

  Svar: Vi har inga jättetydliga direktiv för vad som räknas som hårdvaruförändring och inte, utan den bedömningen sker vanligtvis på plats när vi diskuterar din robot med dig. Om du vill ha bedömning i förhand kan du skicka oss bilder/videos på det du avser förändra så ska vi se vad vi kan göra.

 3. Finns det någon begränsning i beräkningskraft eller vad man får basera sin robot utöver de fysiska begränsningarna som finns?

  Svar: Nej, det finns ingen sådan begränsning förutsatt att all beräkning sker på roboten.

Sumo

 1. Får sumoroboten “lyfta ut” motståndaren från planen?

  Svar: Ja, detta är fullt tillåtet. Men kom ihåg att du inte får skada den andra roboten eller planen.

 2. Angående störande signaler, gäller det även lampor och ljusdioder?

  Svar: Om dina signalers avsikt är att störa ut motståndarens sensorer (t.ex. med lampor som utstrålar mycket IR-ljus i syfte att “dränka” motståndarens sensorer) så är detta inte tillåtet. Där är i de flesta fall lampor inräknade. Däremot är det tillåtet att ha vanliga lysdioder på roboten för att t.ex. signalera till dig om robotens status.

 3. Måste roboten ha markkontakt i sumo?

  Svar: Nej, det måste den inte. Dock får roboten inte flyga aktivt. Detta innebär att du inte automatiskt förlorar om roboten råkar hoppa, men den får inte vara byggt för att kunna flyga.

Linjeföljning

 1. Kommer det att finnas skarpa hörn?

Svar: Nej, eftersom ett skarpt hörn skulle ha en radie mindre än 7.5 cm (vilket alltså inte är tillåtet).

Upp