Uppdatering: Mindre förtydligande till Avancerad Linjeföljning tillagt 2014-04-27. Specifikation om hur roboten ska beta sig runt hindret.

Det finns nu uppdaterade regler för Robot-SM 2014. Det stora ändringarna för året är:

Sumo: Vi kommer att köra standardsumo även på trä vid intresse. Detta för att försöka få upp antalet deltagare.

Linjeföljning: Tillagd definition av vad det innebär att följa en linje. Robotens storlek är mer begränsad (från 40 cm lång tid 30 cm lång, samt maximal massa är numera 3kg). Skarpa vinklar är inte tillåtet, eftersom detta innebär att radien skulle vara mindre än 7.5 cm.

Folkrace: En större förändring på tävlingsformatet är gjort. Istället för att heatet avslutas när någon robot når 5 varv kommer alla heat att köras i 3 minuter. De tävlande har möjlighet att få sin robot tillrättad (om den t.ex. fastnar eller hamnar på rygg) mot poängavdrag. Möjligheten för ytterligare hinder är tillagt. Roboten måste kunna ta sig ett varv runt banan själv för att få tävla. Detta för att få bort robotar som endast står ivägen. Roboten skall enkelt kunna plockas upp av en funktionär för tillrättning.

Kolla på sidan Tävlingar för närmare information. Kom ihåg att kontakta oss vid tveksamheter.

Note to international participants: The English rules are now updated. Head over to the english section for more information.